+48 32 61-50-100

Fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 PANELE FOTOWOLTAICZNE

 

„Instalacja w miejscowości uzdrowiskowej proekologicznego systemu ogrzewania oraz zasilania w energię elektryczną Zespołu Pałacowo-Hotelowego Jedlinka.”

 

Głównym celem projektu było przeprowadzenie inwestycji polegającej na uruchomieniu produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej na własny użytek kompleksu Pałacowo – Hotelowego Jedlinka.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 130 kWp,
 • zakup pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 56 kW,
 • wprowadzenie w przedsiębiorstwie pro ekologicznych rozwiązań,
 • oszczędność kosztów zużycia energii,
 • przychód z tytułu sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych.

   

   

  Realizacja projektu obejmowała wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej, która w pierwszej kolejności została wykorzystana na potrzeby własne, natomiast wyprodukowana nadwyżka jest wprowadzona do sieci TAURON i podlega sprzedaży oraz zakup pompy ciepła typu powietrze-woda do wytwarzania energii cieplnej wykorzystanej na pokrycie własnych potrzeb obiektów firmy LANDL Sp. z o.o. Sp. K.

  Projekt sam w sobie stanowi przedsięwzięcie proekologiczne, gdyż opiera się na produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii, dzięki którym zachowane zostały walory środowiska naturalnego w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Ma to szczególne duże znaczenie dla lokalizacji projektu w miejscowości uzdrowiskowej – Jedlina Zdrój.

   

  Wartość projektu: 1.391.198,15 zł

  Kwota dofinansowania: 611.905,48 zł

   TERMOMODERNIZACJA

 

„ Poprawa efektywności energetycznej budynku w zespole Pałacowo – Hotelowym Jedlinka”.

 

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa dzięki przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji dwóch budynków firmy LANDL Sp. z o.o. Sp. K.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
 • wykonanie prac budowlanych - termomodernizacja budynków,
 • zmiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • oszczędność kosztów zużycia energii elektrycznej.

Realizacja projektu obejmowała wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą źródła ciepła dwóch budynków użytkowanych przez Spółkę LANDL w Jedlinie Zdroju w celu poprawy ich efektywności energetycznej. W wyniku realizacji projektu nastąpiło zmniejszenie ilości zużywanej dotychczas energii elektrycznej, energii cieplnej, jak również emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Wartość projektu: 4.913.153,32 zł

Kwota dofinansowania: 986.867,99 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

X-DREAM.pl