+48 32 61-50-100

Ogłoszenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

2017-07-07INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych w budynku oficyny oraz budynku w dawnej stajni pałacowej związanych z poprawą ich efektywności energetycznej (termomodernizacja) w ramach projektu pn.

„Poprawa efektywności energetycznej budynku w zespole Pałacowo – Hotelowym Jedlinka”

o nr RPDS.03.02.00-02-0090/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

zostało zakończone, a spośród ofert, które wpłynęły Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę dla przedmiotowego zadania, którą złożyła firma:

 

 

Dach-Konstruktor Sp. z o.o.

58-330 Jedlina-Zdrój

ul. Kłodzka 29

 

Cena oferty: 3.837.600,00 brutto

Okres gwarancji: 24 miesiące

Liczba punktów: 90

 

 

2017-05-30INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła oraz dostawa aplikacji dostępu do systemu w ramach projektu pn.

„Instalacja w miejscowości uzdrowiskowej proekologicznego systemu ogrzewania oraz zasilania w energię elektryczną Zespołu Pałacowo–Hotelowego Jedlinka”

o nr RPDS.03.01.00-02-0091/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

zostało zakończone, a spośród ofert, które wpłynęły Zamawiający wybrał następujące najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części:

 

 

Część A:

Multisun Sp. z o.o., 51-415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 71

Cena oferty: 1.131.600,00 brutto

Okres gwarancji: moduły 12 lat, falowniki 10 lat, konstrukcja 12 lat

Liczba punktów: 100

 

 

Część B:

Vatra S.A., 32-080 Zabierzów, ul. Nad Wodą 54

Cena oferty: 249.999,96 brutto

Okres gwarancji: 3 lata

Liczba punktów: 100

 

 

Część C:

Multisun Sp. z o.o., 51-415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 71

Cena oferty: 26.445,00 brutto

Okres gwarancji: 2 lata

Liczba punktów: 90

 

 

 

 

 

 

 

2017-05-19


W ramach projektu pod nazwą:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku w zespole Pałacowo – Hotelowym Jedlinka”

o numerze RPDS.03.02.00-02-0090/16

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

Zakończony został etap zbierania ofert pod nazwą:

"Wykonania robót budowalnych w budynku oficyny oraz w budynku dawnej stajni pałacowej związanych z poprawą ich efektywności energetycznej (termomodernizacja)."

 

 

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone materiały.

Wynik postępowania przedstawimy po zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

2017-04-20


W ramach projektu pod nazwą:

„Instalacja w miejscowości uzdrowiskowej proekologicznego systemu ogrzewania oraz zasilania w energię elektryczną Zespołu Pałacowo – Hotelowego Jedlinka”

o numerze: RPDS.03.01.00-02-0091/16,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

Zakończony został etap zbierania ofert pod nazwą:

"Dostawa urządzeń oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła oraz dostawa aplikacji dostępu do systemu."

 

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone materiały.

Wynik postępowania przedstawimy po zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 
X-DREAM.pl