+48 32 61-50-100

INSTRUKCJA POGRĄŻANIA PRĘTÓW UZIEMIAJĄCYCH TYPU SU

Pręt skierowany otworem w stronę gruntu.

1. Pogrążanie należy rozpocząć od umieszczenia (wbicia) do otworu pierwszego pogrążanego pręta grotu ST (fot.1)

2. Do urządzenia pogrążającego (młota udarowego) umieszczamy głowicę GJ (fot.2)

3. Rozpoczynamy pogrążanie (fot.3; fot4)

4. Po zagłębieniu pręta uziemiającego w gruncie umieszczamy, łączymy kolejno pogrążany uziom prętowy (fot5)

- Pręty powinny być pogrążane z poziomu gruntu w pozycji stabilnej bez wykorzystania podwyższeń typu pomosty, drabiny.

- Osoba wykonująca pracę związane z pogrążaniem prętów uziemiających głowicami mechanicznymi lub ręcznymi powinna używać okularów ochronnych.

X-DREAM.pl